מצה שמורה לחג הפסח

ניתן להשיג מצה שמורה בבית חב"ד לפרטים טל': 0546788325

וכן ניתן לעשות מכירת חמץ בבית חב"ד.

0.632