הרמת כוסית לכבוד י"א ניסן יום הולדת הרבי ולקראת חג הפסח


ב"ה


מחר לכבוד י"א ניסן יום ההולדת של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח ולקראת חג הפסח נתאסף יחדיו בבית חב"ד לאמירת לחיים ושמיעת דברי תורה קצרים בשעה 15:45 לאחר תפילת מנחה. 

נרים כוסית ונתברך מסגולותיו של היום הקדוש "ביום הולדתו של אדם מזלו גובר".

יוגש כיבוד קל.


להתראות: 

נחום.

בית חב"ד

0.725