תפילת שחרית

מתארגן בבית חב"ד מנין תפילת שחרית בשעה: 9:00 ביום שני וחמישי בשעה: 8:45 כל המעונינים  נא ליצור קשר עמנו, נתחיל עם המנין לאחר חג הפסח בעז"ה נפרסם על המועד.

מחברת מוטרלה בקרית שדה התעופה בקשו להזמין את הצבור לתפילה שמתקיימת בחברה בשעה: 7:00 וביום שני וחמישי ב: 6:45

לפרטים אריה טל': 0575658146

0.651