זמנים בבית חב"ד
שחרית בשעה 8:30

מנחה א' בשעה 13:30
מנחה ב בשעה 15:30

ערבית בשעה 17:05

0.738