שבוע טוב
השבוע זמני תפילות בבית חב"ד קריית שדה התעופה
ערבית בשעה 17:05
מנחה א. בשעה 13:30
מנחה ב. בשעה 15:30
שחרית בשעה 8:30
בשורות טובות

שבוע טוב.
זמני התפילות בבית חב"ד קריית שדה התעופה
ערבית השבוע בשעה 17:10
שחרית בשעה 8:30
מנחה א' בשעה 13:30
מנחה ב' 15:30
בשורות טובות

שבוע טוב היום ה ' חשוון נתחיל בעזרת ה' תפילת ערבית בבית חב"ד בשעה 17:15 זמני תפילות בבית חב"ד קריית שדה התעופה שחרית בשעה 8:30 מנחה א' בשעה 13:30 מנחה ב' בשעה 15:30 ערבית בשעה 17:15 בשורות טובות

שנה טובה
זמני תפילות היום
צום גדליה בבית חב"ד
קריית שדה התעופה
שחרית 8:30
מנחה א. 13:30
מנחה ב. 14:00
מנחה ג. 15:30
גמר חתימה טובה

שנה טובה
זמני תפילות היום
צום גדליה בבית חב"ד
קריית שדה התעופה
שחרית 8:30
מנחה א. 13:30
מנחה ב. 14:00
מנחה ג. 15:30
גמר חתימה טובה

שבוע טוב
היום תענית י"ז תמוז (נדחה)
יתקיימו תפילות בבית חב"ד קריית שדה התעופה בשעות
שחרית 8:30
מנחה א. 13:30
מנחה ב. 14:00
מנחה ג. 14:30
מנחה ד.15:30
"יהי רצון שיהפכו ימים אלו לששון ושמחה"
בשורות טובות.

מחר בעז"ה, י"ב תמוז, חג הגאולה של האדמו"ר רבי יוסף יצחק מליובאוויטש – האדמו"ר השישי בשושלת נשיאי חב"ד
נערוך בבית חב"ד התוועדות וסעודת מצווה
בשעה 13.00
תפילת מנחה בשעה 13.30
מחכים לך באופן אישי ומבקשים שתשתתף עמנו בסעודה

0.594