שנה טובה
זמני תפילות היום
צום גדליה בבית חב"ד
קריית שדה התעופה
שחרית 8:30
מנחה א. 13:30
מנחה ב. 14:00
מנחה ג. 15:30
גמר חתימה טובה

שנה טובה
זמני תפילות היום
צום גדליה בבית חב"ד
קריית שדה התעופה
שחרית 8:30
מנחה א. 13:30
מנחה ב. 14:00
מנחה ג. 15:30
גמר חתימה טובה

0.699