מחר בעז"ה, י"ב תמוז, חג הגאולה של האדמו"ר רבי יוסף יצחק מליובאוויטש – האדמו"ר השישי בשושלת נשיאי חב"ד
נערוך בבית חב"ד התוועדות וסעודת מצווה
בשעה 13.00
תפילת מנחה בשעה 13.30
מחכים לך באופן אישי ומבקשים שתשתתף עמנו בסעודה

0.786